Friskrivning

The-relocator.com är en del av Quot8. Denna friskrivning gäller innehåll och användning av webbsidan The-relocator.com. Vid användning av denna sida, accepterar besökare och användare denna friskrivning.

Ansvar

Quot8 gör allt för att försäkra att informationen på denna webbsida är korrekt angiven men vi kan tyvär inte ge några garantier. Quot8 är inte ansvariga för skador eller krav som resultat av inkorrekt information som blivit publicerad på denna webbsida, enligt vad lagen tillåter. Beslut gjorde av besökare och användare av denna webbsida baserad på information sidan innehåller är på deras egen risk. Quot8 är inte sakägare i något kontrakt mellan dig och en av Quot8’s samarbetspartners. Quot8 garanterar inte dess samarbetspartners kvalitet och är inte ansvariga för skador orsakade av dess samarbetspartners. Om du skulle upptäcka ett fel uppskattar vi om du aviserar oss följaktligen.

Rättigheter

Quot8 eller ägaren har alla rättigheter, inklusive copyright och trademark och/ eller andra rättigheter gällande immaterialrätt avseende allt som uppges på The-relocator.com. Detta inkluderar test, illustrationer, grafiskt material, (yrkes) namn, loggor och märken. Inga av dessa rättigheter överförs till besökare och användare av denna webbsida. Webbsidan och allt den innehåller bör endast användas för icke kommersiellt bruk. Besökare och användare av webbsidan får inte ta, kopiera, sprida eller på annat sätt göra den tillgänglig för andra utan specifikt tillstånd från Quot8.

Ändringar

Quot8 reserverar rättigheten att ändra information, inklusive villkoren för denna friskrivning när som helst utan given förvarning. Vi rekommenderar regelbunden översikt av informationen på The-relocator.com för eventuella ändringar.

Få gratis kostnadsförslag