Integritetspolicy

Hos Quot8 är vi engagerade i att skydda och respektera din sekretess.

The-Relocator.com är en del av Quot8. Quot8 hanterar jämförelsesidor runt om i världen. Om du väljer att ta emot produktinformation och information om tjänster via våra webbsidor för att jämföra företagserbjudanden kan det i de flesta fall vara nödvändigt att förse oss med dina personliga uppgifter. Vi förstår att du kan känna oro gällande informationen som samlas in och hur den hanteras. Det är orsaken till att vi vill förklara för dig vad vi gör med informationen och vilka åtgärder som tas för att skydda den.

Användning av vår sida
Varje gång du går in på vår sida kan vi komma att samla in och protokollföra detaljer gällande ditt besök, inklusive (till exempel): Din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, sidor och resurser som du har gått in på och annan teknisk information. Vi samlar in och protokollför denna information automatiskt genom vår användning av cookies och liknande teknologi, som förklaras vidare nedan. Cookies är små textfiler som finns i datorn och som lagrar information.

Nedan finns en överblick över typerna av cookies som vi använder;

Typer av cookies
Cookies kan vara sessionscookies eller persistenta cookies och kan vara antingen första- eller tredjepartscookies som definieras nedan:

Sessionscookies: Dessa tillåter oss att följa och länka dina handlingar under en enda webbläsarsession, t.ex. komma ihåg resultaten av en sökning. Dessa skapas temporärt och sessionscookies upphör att gälla och tas bort när du stänger din webbläsare.

Persistenta cookies: Dessa tillåter oss att verifiera dig och komma ihåg dina preferenser och därför göra det möjligt för oss att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Dessa stannar på din enhet mellan webbläsarsessioner.

Första- och tredjepartscookies: Sessionscookies och persistenta cookies kan vara antingen första- eller tredjepartscookies, beroende på domänen som placerar en cookie. Förstapartscookies är de som placeras av vår sida. Tredjepartscookies utfärdas av en annan sida än vår.

Vi använder en blandning av alla dessa typer av cookies på vår sida för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din upplevelse.

Du kan ställa in din webbläsare så att användandet av cookies inte är tillåtet eller begär tillåtelse. Du kan ställa in din webbläsare att tillåta specifika webbsidor som vanligtvis används att tillåta cookies. Cookies kan alltid tas bort från en dator via webbläsaren.

Be om kostnadsförslag
För att kunna be om kostnadsförslag från våra samarbetspartners behöver du ange personliga uppgifter. I de flesta fall är det grundläggande kontaktinformation (ditt namn och din adress) för att tillåta samarbetspartnerna att försäkra sig om att du får ditt svar på ett korrekt sätt och inom rätt tidsram. Quot8 använder dina personliga uppgifter för att utföra din förfrågan om kostnadsförslag eller för att be om recensioner av de använda tjänsterna. Vi skickar förfrågan om kostnadsförslaget via mail till våra samarbetspartners. De är bundna enligt kontrakt att endast använda dina uppgifter för att skapa kontakt och svara på din förfrågan.

Dataskydd
Quot8 lägger mycket omsorg i att försäkra säkerheten hos dina personliga detaljer. Dina uppgifter kommer endast att delas med någon tredje part för att tillhandahålla information som du har efterfrågat specifikt som en del av din inlämning. Quot8 har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personliga uppgifter mot förlust eller någon form av olaglig hantering.

Var vi lagrar dina uppgifter
Informationen som vi samlar ihop från dig kan komma att bli ihopsamlad, överförd till, hanterad och/eller lagrad i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“). Dessa länder kanske inte har samma nivå av lagligt skydd som länder inom EES. Om vi överför dina uppgifter på detta sätt kommer vi att ta åtgärder för att försäkra att de är skyddade till samma nivå som gäller inom EES.

Rutinmässig borttagning och blockering av personlig information
Vi kommer att hantera och lagra den personliga informationen endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller så länge som det är tillåtet enligt den europeiska lagstiftningen eller annan lagstiftning eller regleringar under vilka kontrollanten faller under.

Ytterligare information och detaljer
Användare av The-Relocator.com innehar rätten att se deras information, göra ändringar eller ta bort den. För att be om information om hanteringen av din personliga information, avsluta deltagande och för frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy var vänlig kontakta oss på info@quot8.com eller besök vår hemsida www.quot8.com för att ta reda på kontaktuppgifterna till vårt närmaste kontor.

Ändringar
Quot8 reserverar sig rätten att ändra sin integritetspolicy. Vi rekommenderar användare att regelbundet granska integritetspolicyn. Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy utfördes maj 2018.

Få gratis kostnadsförslag